Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol

Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, Tıp Eğitimini Ankara
Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde 1987 yılında tamamlamış ve aynı yıl Gazi Üniversitesi,
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,da Araştırma Görevlisi
olarak ihtisasa ( uzmanlık eğitimine ) başlamıştır.
Aynı Anabilim Dalında 1992 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra uzman olarak göreve
başlamış,1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent ,2003 yılında da Profesör
ünvanlarını almış ve 2009-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.
1999 yılında Tufts University, New England Medical Center, Boston/MA’da “Kemik
İliği Transplantasyon Ünitesi” nde Research Fellow (Araştırma Asistanı)olarak çalışmıştır.
Halen kanser hastalarının infeksiyon izleminde konsultan olarak görev yapmakta ve bu
konuda araştırmalarını sürdürmektedir.
Ayrıca bağışıklama ve özellikle erişkin aşılması ile ilgili çalışmalar yürütmekte olup,
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
bünyesinde Türkiye ‘deki ilk “Erişkin Aşı Merkezi” kurmuştur.
2013 yılında KLİMİK (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ) Derneği alt grubu
olarak, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını
yürütmektedir.
Ayrıca; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komite (2005-2007), Gazi Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Akreditasyon Ofisi (GÜADEK) –Kurucu(2005-2007)
Gazi Üniversitesi-Avrupa Üniversiteler Birliği ve Bolonya Süreci-Kurucusu(2005-2007) ve
Febril Nötropeni Derneği- Genel Sekreteri (2005-2011) yürütmüş olduğu diğer görevlerdir.
TTB_Pandemi Çalışma Grubu üyesidir
ATO Onur Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır (2020-2022)
ATO-Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2008) olarak çalışmıştır.
Halen T24 ve Birgün Gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.
Yabancı dili İngilizce olup ,evli , 1 çocuk annesidir.
Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından gerçekleştirilen 31.Ankara Uluslararası Film Festivali
(3-11 Eylül 2020) ve 32. Ankara Film Festivalı (4-12 Kasım 2021 ) Düzenleme Kurulunda
yer almıştır.
33.Ankara Film Festivali(3-11 Kasım 2022 ) Düzenleme Kurulundadır.
34.Ankara Film Festivali (2-10 Kasım 2023 ) Düzenleme Kurulundadır
T24,Birgün Bilim, HalkTV.com, köşe yazıları yazmaktadır
Bir hekimin notlarıyla ,edebi ve felsefi denemelerden oluşan bir pandemic günlüğünün,
SALGININ SEYİR DEFTERİ ,Humanist,2022 kitabının yazarıdır.
İlgi alanları: Sinema , yelken, ve edebiyattır.
Prof.Dr. Esin Şenol, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik
Mikrobiyoloji Anablim Dalı Öğretim Üyesidir.

Yayınlar: Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol