Murad Karasoy

Murad Karasoy

1972 yılında Hatay’da doğdu. İlköğrenimini Hatay’da, ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden lisans diploması ile mezun oldu. Tezli yüksek lisansını 2010 yılında Okul Müdür Yardımcılığından Müdürlüğe geçiş ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar tez başlığıyla tamamladı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında, Teorik ve Pratik Yönleri ile Almanya’da Nasyonal Sosyalist Eğitim Politikalarının İncelenmesi teziyle doktorasını tamamladı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri alanında Felsefe Tarihi bilim dalında, doktora tez izleme aşamasında ikinci doktora eğitimine
devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Çalışmalarına ABD’de devam etmektedir. Çeşitli sempozyumlarda bildiriler sundu. Birçok Stk, vakıf ve derneğe danışmanlık yaptı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayınlar: Murad Karasoy